ترجمه ها

رمان و داستان

تقی اخلاقی، مجموعه داستان دو زبانه ی «و ناگهان» ، نشر ادیسیون تِتیس 2018

cover_taqi_web

عباس معروفی، رمان «فریدون سه پسر داشت»، نشر گوتنبرگ 2016

امیر حسن چهلتن، رمان «امریکائی کشی در تهران »، نشر بک 2011 (به اتفاق کورت اشوارتس

امیرحسن چهلتن، رمان“اخلاق مردم خیابان انقلاب“، نشر کیرشهایم 2009، چاپ دوم 2010

محمود فلکی، رمان „مرگ های دیگر کارولا“، نشر سوژه 2009

اگر به کابل می روی (مجموعه نامه های کودکان مهاجر افغانی)، نشر پامس 2008

زویا پیرزاد، رمان «چراغها را من خاموش می کنم»، نشر اینزل 2006

عتیق رحیمی، رمان „هزارخانه ی خواب و اختناق“، نشر کلاسن 2003 ،چاپ سوم 2009

عتیق رحیمی، رمان «خاکستر و خاک»، نشر کلاسن 2001، چاپ پنجم 2009

فتانه حاج سید جوادی، مجموعه داستان „درخلوت خواب“، نشر اینزل 2004

فتانه حاج سید جوادی، رمان «بامداد خمار»، نشر اینزل 2000، چاپ چهارم سال 2007

1998 منوچهر ایرانی، داستان بلند «شاه سیاهپوشان»، نشر زورکامپ

 داستان و مقاله از شهرنوش پارسی پور، رضا قاسمی، هوشنگ گلشیری، شهریار مندنی پور، شیوا ارسطویی، عباس معروفی، فرشته ساری، مرجان شیرمحمدی وحمید یاوری برای نشریات مختلف و برنامه های رادیویی

könig der schwarzgewandeten

نمایشنامه

وحید جهانمیری نژاد، کوچ

آیت نجفی، تهران بانو

 عباس معروفی، آونگ خاطره های ما \ خدا گاو را آفرید

 ناصر حسینی، سه نمایشنامه: گل شمعدانی، اریکا، گل اطلسی، نشر نمایش 2001

مقاله

  بیش از بیست مقاله از امیر حسن چهلتن برای روزنامه های „فرانکفورتر آلگماینه“، „زوددویچه“ و“دی تسایت“ (از سال 2004 تا 2010) و چندین مقاله ازعباس معروفی برای „دی تسایت“ و „تاگس سایتونگ“، از سال 1998 تا 2004

 lyrikline _400x400

شعر

گزیده ای از اشعار شمس لنگرودی، گروس عبدالملکیان، علی عبداللهی، پونه ندایی، بکتاش آبتین، اسماعیل جنتی، اسدالله شعبانی، محمد هاشم اکبریانی و غلام حسین چهکندی نژاد برای پایگاه اینترنتی آلمانی لیریک لاین

گزیده ای از اشعار مریم میترا (افغانستان) برای پایگاه اینترنتی آلمانی نوشتن را ادامه دادن

ترجمه از زبان فرانسوی

متن فیلم های مستند مختلف از جمله «هنرمندان در تونس»، آثار نقاشی «کرِجیو» و «تصویر گمشده» اثر ریتی پان برای کانال تلویزیونی «آرته»

برنارد اشتیگلر، کتاب فلسفی «از زیست-سیاستی تا روان-سیاستی»، نشر زورکامپ 2009

برنارد اشتیگلر، کتاب فلسفی «منطق توجه»، نشر زورکامپ 2008

مقاله های متعدد برای کاتالگ «نمایشگاه نقاشی های فرانسوی قرن شانزدهم تا هجدهم در موزه ی ایالت هسن در شهر دارمشتات»، انتشارات موزه ی دارمشتات 2007

مقاله های متعدد برای کاتالگ نمایشگاه «گنج های فرورفته ی مصر»، نشر پرستل 2007

ترجمه از زبان انگلیسی

 حسین بشیریه، طغیان و بحران اقتدار، مجله „لتر انترناسیونال“، شماره 88، بهار 2010

ژانت آفاری، اقتصاد جنسیتی، مجله „لتر انترناسیونال“، شماره 88، بهار 2010

مقاله به زبان فارسی

از شاعران حقیقت می طلبیم. نمایشگاه هانا آرنت در خانه ی ادبیات شهر فرانکفورت، مجله بخارا، شماره 58، تهران 1385، ص 360-359

مهرهای مشبک فلزی شرق ایران، آسیای مرکزی و شمال چین، مجله ی باستان شناسی و تاریخ، شماره 27/26 ، تهران 1380، ص 11-2

ترجمه از زبان آلمانی به فارسی

رولاند اِرب، سه شعر، سایت «سری آلفا»، مارچ 2015

 پل سلان، فوگ مرگ، گردون (در تبعید) شماره 61/60، کلن 1999، ص 83-82

خورخه لویس برخس، کتاب، گردون (در تبعید) شماره 59، کلن 1998، ص 43

Prosa aus Iran und Afghanistan

Hervorgehoben

Taqi Akhlaqi, Aus heiterem Himmel/Va naagahaan (Erzählungen, zweisprachig), edition tethys, 2018
Abbas Maroufi, Fereydun hatte drei Söhne (Roman), Büchergilde Gutenberg, 2016
Amir Hassan Cheheltan, Teheran Kiosk, 2004 bis heute, (Sammlung von Zeitungsartikeln), P. Kirchheim Verlag, 2016
Rezensionen: Andreas Platthaus, FAZ; Angela Schader, NZZ; Gerrit Wustmann, Fixpoetry
Mojgan Ataollahi, Ein leichter Tod (Roman), Residenz Verlag, 2015
Taqi Akhlaqi, Die Emigranten (Theaterstück, Arbeitstitel), UA geplant
Beatrice Minda, Iran.Interrupted, Privathäuser in Iran: Einblicke in eine verborgene Welt, Hatje Cantz 2014 (Texte von Asghar Farhadi, Shahrnush Parsipur)
Amir Hassan Cheheltan, Amerikaner töten in Teheran, Roman, Beck Verlag 2011 (mit Kurt Scharf)
Rezensionen: Stefan Weidner, FAZ; Ingo Arend, Tageszeitung
Parsua Bashi, Briefe aus Teheran, Kein & Aber, 2010
Rezensionen; Anja Hirsch, FAZ; Roland Krüger, Deutschlandradio Kultur; Martin Zähringer, Deutschlandfunk; Ingo Arend, Getidan
Shiva Arastuie, Opium (Roman-Auszug), Lettre International 88, Frühjahr 2010
Amir Hassan Cheheltan, Teheran Revolutionsstraße, P. Kirchheim Verlag 2009
Rezensionen: Verena Lueken, FAZ; Elisabeth Knoblauch, DIE ZEIT; Stefan Weidner, FAZ / Shahrvand (Pers. Übersetzung von Mehdy Naficy); Astrid Kaminski, Berliner Zeitung; Alex Rühle, Süddeutsche Zeitung, via Perlentaucher; SWR 2, 14.03.2010, Kersten Knipp (Audio)
Ayat Najafi, Tehran Banou – Lady Teheran (Theaterstück), UA Ballhaus Naunynstraße, 13.12.2009
Mahmood Falaki, Carolas andere Tode, Sujet Verlag 2009
Khalid Nawisa, Basar, in: LiteraturNachrichten 100, Frühjahr 2009
Alex Rühle (Hg.), Megacitys, Beck 2008 („Teheran“ von Amir H. Cheheltan)
Joachim Sartorius (Hg.), Zwischen Beirut und Berlin. West-östliche Geschichten, Beck 2007 (Beiträge von Amir H. Cheheltan und Shahriar Mandanipur)
Zoya Pirzad, Die Lichter lösche ich (Tscherāgh-hā rā man chāmusch mikonam), Roman, Insel 2006
Rezension: Tanja Langer, DIE WELT, 22.4.2006
Shahrnush Parsipur, Frauen ohne Männer (Romanauszüge), in: B. Schmitz / B.E. Stammer (Hg.), Shirin Neshat (Katalog), Steidl 2005
Fattaneh Haj Seyed Javadi, In der Abgeschiedenheit des Schlafs (Dar chalwat-e chāb), Erzählungen, Insel 2004; Suhrkamp 2006 (TB)
Shahrnush Parsipur, Die kleinen, schlichten Abenteuer des Baumgeistes (Romanauszug), in: Sh. Meerali / M.Hager (Hg.), Entfernte Nähe (Katalog), Berlin 2004
Hamid Yavari, Stadt der Spiele (Romanauszug), in: Sh. Meerali / M.Hager (Hg.), Entfernte Nähe (Katalog), Berlin 2004
Vahid Jahanmiri-Nejad, Kuch (Die Wanderung), Szenische Lesung, Haus der Kulturen der Welt, Berlin 2004
Atiq Rahimi, Der Krieg und die Liebe, Roman, Claassen 2003 (Hesārchāne-ye chāb wa echtenāq), List 2004 (TB), Inszenierung Schauspiel Hamburg (10.4.2003)
Atiq Rahimi, Erde und Asche, Novelle, Claassen 2001 (Chākestar wa Chāk); Gutenberg 2002; List 2003 (TB); Inszenierung Schauspiel Hamburg (25.4.2003); Hörspiel (J. Schlüter, D. Bühren), WDR 2004; Hörspiel (Thomas Bühren), SWR 2008
Fattaneh Haj Seyed Javadi, Morgen der Trunkenheit, Roman, Insel 2000 (Bāmdād-e chomār), Suhrkamp 2002 (TB), Suhrkamp 2004 (TB), Suhrkamp 2007 (TB)
Manuchehr Irani, Der König der Schwarzgewandeten, Roman, Suhrkamp 1998 (Schāh-e siāhpuschān)